Gejlbjerg brunkulsleje

På østsiden af grusvejen Julsgårdsvej ca 7 km sydøst for Skarrild ses en større sø, som på den rette årstid prydes af store mængder af røde og hvide åkandeblomster. Søen er en tidligere brunkulsgrav.

Flere brunkulsgrave træffes langs Laulundvej. Her ses tillige sandtipperne fra gravningen, som stadig efter årtier ligger ubevoksede hen på grund af jordens surhed. Se på området, men gå IKKE derud, det kan være farligt på grund af sandskred.