Skarrild Møllesø

Fra gammel tid har møllesøens vand været brugt som energikilde til mølleri og el fremstilling.
Møllehuset med den oprindelige anvendelse er der ikke meget tilbage af. De nuværende bygninger bruges i dag af det nærliggende dambrug.

Der er anlagt en sti rundt i området, som er hyggeligt og dejligt fredsommeligt.

Kom ikke for tæt på svanerne, når de har unger, for der kan de godt være lidt aggressive.