SKARRILD MOLENMEER

Het water van Moellesø is van oudsher een energiebron geweest voor molenaars en productie van elektriciteit. Er is niet veel over van het huis bij de molen zoals het er toen bijstond. De gebouwen die er nu staan, worden gebruikt door de dichtstbijzijnde viskwekerij. Er is een wandelpad aangelegd om het gebied heen, een gezellig en vreedzaam stukje natuur. Vermijd de zwanen als zij kleintjes hebben; zij kunnen agressief zijn.