SKARRILD MOERAS

Skarrild moeras was na de Ijstijd, zoals alle andere moerassen in Denemarken, een zoetwatermeer. Langzaam groeide het moeras vol van waterplanten. Onze voorouders in de Steentijd (3.400 - 2.800 FVT) zijn bij het moeras neergestreken om van de goede vismogelijkheden gebruik te maken. Er zijn overblijfselen van een woonplaats gevonden ten oosten van het moeras. Later kwam het water door het turfsteken weer te voorschijn. Vandaag ziet u bij het moerasmeer de bos- en veldvogels en ook zwemvogels zoals futen, eenden en meerkoeten. De oever van het meer is een heerlijke plaats om uit te rusten.