Skarrild kirke

Skarrild kirke består af romansk kor og skib opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Den menes opført ca 1150.
Nord døren (kvinde døren) er i brug ved våbenhuset, mens den oprindelige syd dør (mands døren) er helt udslettet. Flere af de oprindelige vinduer og blændinger med rundbuer findes endnu.
Prædikestolen er i enkel sen renæssance fra omkring 1650. Stoleværket er til dels i renæssance fra 1624.
Døbefonden er enkel, romansk.